Gotland 27-29 juni 2013

Jocke & jag började med att shoppa loss i Visby, eftersom han tyckte jag behövde nya kläder. Det blev en dyr tillställning ! Jocke guidade mig runt i klädesäffärerna. P1010900 Stortorget, Visby.
Vi tog en drink vid Stortorget. Visby - rosornas stad ! Första kvällen stannade vi alldeles ovanför fyren, vid Halls huk. 40 meters brant nedanför. Vi hade köpt rökt fisk till första middagen.
Det är mysigt i husbilen ! Kan man få en bättre plats? Solnedgång vid Halls huk. Vi besöker släktgravar, vid Halls kyrka.
Westerbergs familjegrav. En extra sten är lagd för Märta (mormors syster) och Ragnar. Lovisa Andersson är min mormors mor. Norrbys, där min mormor växte upp.
Jocke inspekterar dasset utanför Groddagården (Flering kyrka i bakgrunden). Groddagården ligger på en hed i omedelbar närhet till Fleringe kyrka. Den var tidigare gästgivargård och beboddes under 1800-talet av en spelmanssläkt. Under 1900-talet har gården stått öde under en längre tid, men är numera ett hembygdsmuseum, som drivs av Groddagårdens Förening.   Gården består av ett trevånings välbevarat bostadshus av kalksten, troligen från första hälften av 1700-talet, samt en flygel i sten en våning från 1800-talet. Bostadshuset är i två våningar med loft. Enligt ett syneinstrument hade ett hus på Grodda 1715 en våning och ett loft, men det är osäkert om syneinstrumentet avser den nuvarande huvudbyggnaden. I bostadshusets nedre plan finns förstuga, kök, sal och ytterligare ett litet rum. I det övre planet en stor sal och tre mindre rum, varav ett kallades Brudkammaren.   År 1781 övertogs Grodda av Lars Olofsson, som var den första av ett antal spelmän som satte sin prägel på gästgivargården. Efter honom tog sonen Olof Larson, kallad Grodd-Ole och ansedd som duktig vevliraspelare, över som gästgivare. Yngste sonen Jacob Godman tog över faderns lira, som nu finns på Gotlands länsmuseum.[1]. Siste spelmannen i denna spelmansfamilj var den äldre Jacobs sonson Jacob Godman, kallad Grodd-Jaken, som dog 1948.   Groddagården blev byggnadsminne 1986. P1010927 Morfars gamla båt, som nu ligger i Ar. I Ar låg tidigare Ahrs kalkbruk AB, som ägdes av Norrbottens järnverk. Minnen från kalkbruksepoken finns i kajer från utskeppningshamnen, en restaurerad kalklada och vattenfyllda kalkbrott. Söder om småorten ligger Blå lagunen, ett tidigare kalkbrott och nu iordningställt som badplats.
Min morfars farfars far, Johan Stuxberg (1811-1887), ligger intill Bunge kyrka, tillsammans med hustrun Anna Maria (1806-1882). Hans son Kronolots Johan Stuxberg (1832-1903), med maka Elisabeth Mathilda (1838-1914), ligger också här. Här är min morfar & mormors grav (Bunge kyrka). Edmund (1895-1963) och Ada (1896-1970). Min morfars far, Lars Petter Stuxberg (1870-1938) och hans maka Adelina (1869-1956). Vi besöker mormor & morfars hus i Fårösund (Strandvägen)
Av morfars fina brygga, finns inte mycket kvar. Morfars gamla sjöbod, bakom den främre sjöboden. Mormor & morfars hus är rejält ombyggt. Lauterhorn är en halvö på Fårös västkust, Gotland.   På Lauterhorn ligger Lauterhorns fiskeläge, som har en av Gotlands bästa hamnar. Norr om hanmnen, inne i Lauterviken, ligger Lauters gård, en herrgårdsliknande byggnad från 1783.
Den gamla bryggan vid Lauterhorn har tydligen demolerats av väder & vind. Gamla armeringsjärn från bryggan i Lauterhorn. Helgumannen, Fårö. Fiskeläget användes under 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet av jordbrukande bönder, som under fiskesäsonger några veckor på vår och höst landade den fisk de behövde för året. Läget består av cirka 15 små bodar tätt placerade, och fortfarande välbevarade. Några båtar och annan utrustning finns även kvar. Gamla båtar vid Helgumannen.
Vacker gammal fiskebåt. Fin rauk vid Langhammars, Fårö. Langhammars, Fårö. Jocke filosoferar på Ekevikens strand.
Vraket "Fortuna", ett tyskt lastfartyg som gick på grund i en höststrom 1969. Middag hos Susanne & Lennart. Susanne & Lennarts hus på Fårö. Kvällspromenad ner till Ekeviken.
Trots att vi besökte Fårö i slutet av juni, tyckte vi inte det var mycket turister ännu. En fin blomsteräng, i närheten av Susanne & Lennarts hus. En väl bevarad kvarn. Morgonfika i trädgården.
Lunch på Kuten. På vägen tillbaka till Visby, fick vi fint besök i husbilen, Lotta, Wilma & Ellen ! Efter en stund vaknade Wilma & Ellen också ! Den sista eftermiddagen ägnade vi åt Visby.
Kruttornet i bakgrunden. Almedalen. Efter detta åkte vi till färjan, för att komma tillbaka till Nynäshamn igen. Jocke & jag hade en härlig resa, som jag gärna gör om !